Zasady płatności za obozy Drukuj Email
Wpisany przez administrator   
wtorek, 15 marca 2016 12:18

 

ZASADY PŁATNOŚCI ZA OBÓZ SPORTOWY  LETNI

MLUKS RAWA ( aktualne na rok 2024 )


Decyzję o wysokości płatności za obóz sportowy letni podejmuje Prezes lub Zarząd Klubu na podstawie wniosku trenera. Prezes lub Zarząd może podjąć decyzję o obniżeniu płatności za obóz ze względu na czynniki ekonomiczne zawodnika ( na wniosek rodziców – podanie z uzasadnieniem ) lub ze względu na czynniki sportowe ( na wniosek trenera ) Prezes lub Zarząd może również podjąć decyzję o podwyższeniu płatności za obóz ze względów dyscyplinarnych ( niesportowe zachowanie, nierealizowanie programu szkoleniowego )

Pełna odpłatność 2300,00 zł ( informacja dotyczy obozu letniego na dany rok ) Pełną odpłatność uiszczają zawodnicy w przypadku nieobecności przekraczających przyjęte normy, w przypadku nierealizowania programu szkoleniowego oraz ze względów dyscyplinarnych )


Zasady odpłatności dla dzieci młodszych i starszych ( 12 lat i młodsi )


· Zawodnicy z krótkim stażem ( wiek 11 lat i młodsi ) – 1600 zł

· Zawodnicy z dłuższym stażem ( wiek 12 lat i co najmniej 2-letni staż treningowy ) – 1400 zł


Obowiązek frekwencyjny: treningi nieusprawiedliwione nie więcej niż 10, usprawiedliwione nie więcej niż 15.


Zasady płatności dla młodzików i starszych ( powyżej 12 lat )


 

  • Zawodnicy nieposiadający klasy sportowej - 1400 zł
  • V klasa sportowa - 1100 zł
  • IV klasa sportowa - 1000 zł
  • III klasa sportowa - 800 zł
  • III klasa sportowa i punktowane miejsce w Systemie Sportu Młodzieży na Mistrzostwach Polski U18, U20 lub U23 lub indywidualny medal Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików - 600 zł
  • II klasa sportowa - 400 zł
  • I klasa sportowa lub medal Mistrzostw Polski - 200 zł

 

Obowiązek frekwencyjny: treningi nieusprawiedliwione nie więcej niż 5, usprawiedliwione nie więcej niż 10.

W wyjątkowych wypadkach ( długotrwała kontuzja ) ograniczenia dotyczące frekwencji usprawiedliwionej mogą ulec zmianie na korzyść zawodnika. Zawodnik nie biorący udziału w treningu na polecenie trenera ( kontuzja, względy szkoleniowe ) nie będzie miał liczonej nieobecności.


Nieobecność nieusprawiedliwiona – nieobecność o przyczynie której trener nie został powiadomiony do momentu ukończenia danego treningu ( ustnie, komunikatorem elektronicznym )

Warunkiem utrzymania określonych płatności jest pełne uregulowanie składek członkowskich do dnia wyjazdu ( o ile zawodnik jest zobowiązany do ich płacenia )


Opłaty za pozostałe zgrupowania i obozy ustalane są indywidualnie dla każdego zawodnika przez Prezesa lub Zarząd Klubu. Wysokość opłat uzależniona jest od możliwości finansowych klubu, poziomu sportowego zawodnika, okresu przygotowawczego, dyspozycyjności zawodnika ( w tym obecności na treningach )


Interpretacja regulaminu należy do Zarządu Klubu MLUKS „RAWA”
ZASADY PŁATNOŚCI SKŁADEK

MLUKS RAWA


Składka członkowska wynosi 50 zł za miesiąc. Nie jest opłatą za trening, stąd nieobecność na treningach nie zwalnia z płacenia składek. Składka dotyczy jednego członka rodziny należącego do klubu ( bez względu na ilość trenujących )


Zasady uiszczania składek dla dzieci młodszych ( 11 lat i młodsi ) – 50 zł przez 10 m-cy ( z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych )

Zasady uiszczania składek dla dzieci starszych oraz pozostałych ( 12 lat i starsi ) – 50 zł przez 12 m-cy.


Z płacenia składek zwolnieni są zawodnicy z I klasą sportową i wyższą. Zwolnienie obowiązuje przez okres obowiązywania klasy ( następny cały rok po roku w którym zawodnik otrzymał klasę sportową ) pod warunkiem pełnego realizowania programu szkoleniowego.


Zarząd klubu może podjąć decyzję o zwolnieniu członka klubu z płatności składek ze względów ekonomicznych ( na wniosek trenera )

Poprawiony: poniedziałek, 05 lutego 2024 17:18