Zasady płatności za obozy Drukuj Email
Wpisany przez administrator   
wtorek, 15 marca 2016 12:18

 

ZASADY PŁATNOŚCI ZA OBOZY SPORTOWE

MLUKS RAWA ( obowiązuje od 15.11.2015 )

 

Decyzję o wysokości płatności za obóz sportowy letni podejmuje Zarząd Klubu na podstawie wniosku trenera. Zarząd może podjąć decyzję o obniżeniu płatności za obóz ze względu na czynniki ekonomiczne zawodnika ( na wniosek rodziców – podanie z uzasadnieniem ) lub ze względu na czynniki sportowe ( na wniosek trenera ) Zarząd może również podjąć decyzję o podwyższeniu płatności za obóz ze względów dyscyplinarnych ( niesportowe zachowanie, nierealizowanie programu szkoleniowego )

· Pełna odpłatność 1100 zł ( w przypadku nieobecności przekraczających przyjęte normy, w przypadku nierealizowania programu szkoleniowego oraz ze względów dyscyplinarnych )

 

Zasady odpłatności dla dzieci młodszych i starszych ( 12 lat i młodsi )

 

· Zawodnicy z krótkim stażem ( wiek 11 lat i młodsi ) – 950 zł

· Zawodnicy z dłuższym stażem ( wiek 12 lat i co najmniej 2-letni staż treningowy ) – 850 zł

 

Obowiązek frekwencyjny: treningi nieusprawiedliwione nie więcej niż 8, usprawiedliwione nie więcej niż 15.

 

Zasady płatności dla młodzików i starszych ( powyżej 12 lat )

· Zawodnicy nieposiadający klasy sportowej – 750 zł

· V klasa sportowa – 650 zł

· IV klasa sportowa – 550 zł

· III klasa sportowa – 450 zł

· II klasa sportowa – 350 zł

· I klasa sportowa i wyższa – 200 zł

 

Obowiązek frekwencyjny: treningi nieusprawiedliwione nie więcej niż 5, usprawiedliwione nie więcej niż 10.

W wyjątkowych wypadkach ( długotrwała kontuzja ) ograniczenia dotyczące frekwencji usprawiedliwionej mogą ulec zmianie na korzyść zawodnika. Zawodnik nie biorący udziału w treningu na polecenie trenera ( kontuzja, względy szkoleniowe ) nie będzie miał liczonej nieobecności.

 

Nieobecność nieusprawiedliwiona – nieobecność o przyczynie której trener nie został powiadomiony do momentu ukończenia danego treningu ( ustnie, smsem )

Warunkiem utrzymania określonych płatności jest pełne uregulowanie składek członkowskich do dnia wyjazdu ( o ile zawodnik jest zobowiązany do ich płacenia )

 

Każdy zawodnik ma możliwość zdobywania „bonów obozowych” wartości 50 zł. Łączna wartość bonów nie może przekroczyć granicy płatność przewidzianej dla II klasy sportowej.

· Medal Mistrzostw Polski lub Międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików.

· Obecność w specjalnych okresach treningowych ( 100 % lub osoba z najwyższą frekwencją )

· Punkty zdobyte w ramach Systemu Sportu Młodzieżowego: 1-2 punkty – 1 bon. 3-4 punkty – 2 bony. 5-6 punktów – 3 bony. 7 i więcej punktów – 4 bony.

 

Interpretacja regulaminu należy do Zarządu Klubu MLUKS „RAWA”

 

 

 

ZASADY PŁATNOŚCI SKŁADEK

MLUKS RAWA

 

Składka członkowska wynosi 20 zł za miesiąc. Nie jest opłatą za trening, stąd nieobecność na treningach nie zwalnia z płacenia składek. Składka dotyczy jednego członka rodziny należącego do klubu ( bez względu na ilość trenujących )

 

Zasady uiszczania składek dla dzieci młodszych ( 11 lat i młodsi ) – 20 zł przez 10 m-cy ( z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych )

Zasady uiszczania składek dla dzieci starszych oraz pozostałych ( 12 lat i starsi ) – 20 zł przez 12 m-cy.

 

Z płacenia składek zwolnieni są zawodnicy z II klasą sportową i wyższą. Zwolnienie obowiązuje przez okres obowiązywania klasy ( następny cały rok po roku w którym zawodnik otrzymał klasę sportową ) pod warunkiem pełnego realizowania programu szkoleniowego.

 

Zarząd klubu może podjąć decyzję o zwolnieniu członka klubu z płatności składek ze względów ekonomicznych ( na wniosek trenera )

 

SKŁADKI

zawodnik

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: wtorek, 06 marca 2018 20:38